24 Μαΐου 2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Απολυτικιον. Αναστασιμον.
Αυτομελον.
Ηχος πλ.α'
Τον συναναρχον Λογον Πατρι και Πνευματι, τον εκ Παρθενου τεχθεντα εις σωτηριαν ημων, ανυμνησωμεν πιστοι και προσκυνησωμεν, οτι ηυδοκησε σαρκι, ανελθειν εν τω Σταυρω, και θανατον υπομειναι, και εγειραι τους τεθνεωντας, εν τη ενδοξω Αναστασει αυτου.
Κοντακιον
Ηχος δ'. Επεφανης σημερον...
Της ψυχης τα ομματα πεπηρωμενος, σοι Χριστε προσερχομαι, ως ο Τυφλος εκ γενετης, εν μετανοια κραυγαζων σοι, Συ των εν σκοτει, το φως το υπερλαμπρον.
ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ
Του Μηναιου, ειτα το παρον
Τη αυτη ημερα, Κυριακη εκτη απο του Πασχα, το εις τον εκ γενετης Τυφλον εορταζομεν, του Κυριου και Θεου και Σωτηρος ημων Ιησου Χριστου θαυμα.
Στιχ.    Φωτος χορηγος, εκ φαους πελον φαος.
Τον εκ γενετης ομματοις Τυφλον, Λογε.
Τω απειρω ελεει σου, φωτοδοτα Χριστε ο Θεος ημων, ελεησον και σωσον ημας. Αμην.
Εξαποστειλαριον
Του Τυφλου. Ομοιον
Τους νοερους μου οφθαλμους, πεπηρωμενους Κυριε, εκ ζοφερας αμαρτιας, συ φωταγωγησον ενθεις, Οικτιρμον την ταπεινωσιν, και τοις της μετανοιας καθαρας με δακρυσιν.
Ετερον. Γυναικες ακουτισθητε..
Παραγων ο Σωτηρ ημων, ευρε Τυφλον αομματον, πτυσας χαμαι και ποιησας, πυλον επεχρισε τουτον, προς Σιλωαμ απεστειλε, του απελθειν και νιψασθαι, ο δε νιψαμενος ηλθε, βλεπων το φως σου Χριστε μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου